W przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej. Uwrażliwianie na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia, że czują się oni odpowiedzialni za otaczające środowisko. Rozbudzanie u małych przedszkolaków postaw ekologicznych jest jedną z ról nas - nauczycieli. Jednym z działań w ramach realizacji projektu była "Zabawka ze skrawka". Konkurs rozstrzygnięto 7 maja 2015 r.

Przedszkolną imprezę pod hasłem "Nasza Ziemio ojczysta bądź zawsze piękna i czysta" zaszczycili przedstawiciele firmy Remondis - Pani Beatka i Pan Michał. Przygotowali dla naszych przedszkolaków projekcję dwóch filmów pt. "Super bohaterowie ratują świat" i "Gaweł i Herkules walczą z odpadami". Imprezę uświetnił występ artystyczny dzieci z grupy VI Promyczki i Eko-pokaz mody, w którym wzięły udział dzieci z grupy III, IV, VI.

Na zakończenie Pani dyrektor wręczyła zwycięzcom konkursu pamiątkowe dyplomy, upominek i piękną, żywą begonię, którą dzieci mogą pielęgnować w domu.

Imprezę przygotowała Pani Dorota Wróbel - przedszkolny koordynator d/s ekologii.

Beata Jaworska

Poprawiony (wtorek, 12 maja 2015 10:13)