W ramach realizacji zagadnień z edukacji zdrowotnej nasze przedszkolaki, co miesiąc odwiedza pani pielęgniarka.

15 kwietnia 2015 r. Pani pielęgniarka w każdej grupie opowiedziała przedszkolakom o wykonywanym przez siebie zawodzie, oraz o tym jak wystrzegać się chorób i przestrzegać zasad higieny. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega praca pielęgniarki, jakie zabiegi wykonuje. Dzieci dowiedziały się również, w jaki sposób mogą zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, ubierać się odpowiednio do pogody, właściwie odżywiać, zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia.

W czasie spotkań dzieci miały też możliwość by wykazać się dużą wiedzą na temat: "Co robić aby być zdrowym". Przedszkolaki wiedzą, że owoce i warzywa należy jeść pięć razy dziennie, a słodycze ograniczyć i jeść w niewielkich ilościach. Pani pielęgniarka przypomniała także przedszkolakom o konieczności codziennego mycia ciała, mycia zębów  po posiłkach oraz częstym myciu rąk. Dzieci wypowiadały się na temat; Co sprzyja zdrowiu?, a co mu szkodzi?; Kto nas leczy, kiedy jesteśmy chorzy? Pani pielęgniarka, uświadomiła dzieciom konieczność przyjmowania leków w czasie choroby, ale podawanych tylko przez rodziców. Po ciekawej prelekcji dzieci zdobytą wiedzę przełożyły na zabawę w kącikach lekarskich.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie dla rodziców z Panią pielęgniarką.

Głównym celem pogadanki  było kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych.
Prelekcję poprzedził występ artystyczny dzieci z oddziału IV "Biedroneczki". Przedszkolaki wspólnie z panią wychowawczynią przedstawiły humorystyczną inscenizację pt. "Kino w łazience" W. Chotomskiej i zaśpiewały piosenkę pt. "Myj zęby" z repertuaru Fasolek.

Podczas spotkania Pani pielęgniarka poruszała problemy:

  • Higieny osobistej.
  • Racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup produktów żywieniowych, które są niezbędne do prawidłowego budowania się organizmu dziecka w tym wieku.
  • Kalendarza szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Pani dyrektor poinformowała rodziców o zmianach żywieniowych w placówce zgodnych z zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi ograniczenia środków spożywczych, zawierających takie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób dietozależnych a przede wszystkim zapobiegać nadwadze oraz otyłości. Słodycze zostały zastąpione batonami zbożowymi, sokami, przetworami mleczno- owocowymi, podawane są również warzywne lub owocowe przekąski na drugie śniadanie.

Na zakończenie dzieci podziękowały Pani pielęgniarce za prelekcję i wręczyły samodzielnie przygotowanie upominki.

Z przykrością muszę dodać w tym miejscu, że frekwencja była bardzo niska. Całe grono pedagogiczne ubolewa nad bardzo małym zainteresowaniem rodziców tym istotnym problemem edukacyjno-zdrowotnym.

Beata Jaworska

Poprawiony (sobota, 18 kwietnia 2015 20:40)