Sprawozdanie z przebiegu Przedszkolnego Konkursu Fotograficznego "Nasi Milusińscy".

Do Konkursu przystąpiło 14 dzieci wraz z rodzicami z 5 grup wiekowych. Złożono 16 fotografii.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań fotografowaniem, jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem, budzenie szacunku, miłości dla zwierząt oraz odpowiedzialności i troski o nie, promowanie właściwych zachowań.

Zdjęcie zgodne z tematyką konkursu miało przedstawiać zwierzątko, jak i również wizerunek dziecka.

Konkurs przeznaczony był dla Rodziców i Dzieci Organizatorem Konkursu była Pani dyrektor Grażyna Borkowska.

13 lutego 2015 r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków dla wszystkich uczestników Konkursu. Wszystkie prace znajdują się na wystawie w głównym holu przedszkola.

Wszystkim dziękujemy za udział i zaangażowanie. Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Beata Jaworska