W ciągu ostatnich dwóch tygodni maja był realizowany w Piętnastce projekt antyalkoholowy pod hasłem "Żyję zdrowo – nałogom mówię nie". Głównym zadaniem przedsięwzięcia było zacieśnienie więzi  rodzinnych i budowanie pozytywnych relacji: rodzic – dziecko. Z kolei najważniejsze cele projektu to: integracja rodziców i dzieci podczas wykonywania wspólnych zadań, kształtowanie właściwych postaw wychowawczych wobec dzieci, budowanie wzajemnych relacji rodzinnych podczas aktywnego spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, uczenie dzieci odpowiedzialności za podjęte działania, dbanie o posadzone rośliny, radzenie sobie w sytuacjach trudnych  bez sięgania po alkohol.

Do realizacji zaplanowanych działań przystąpiły trzy grupy: Wesołe Misie, Żabki, Smerfy – dzieci w wieku od 3 do 5 lat pod kierunkiem nauczycieli: Marzeny Dąbrowskiej, Barbary Gałązkiewicz i Ewy Ziętkowskiej. Najpierw przedszkolaki wraz z rodzicami obejrzały prezentację multimedialną na temat – "Wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny i budowanie relacji rodzinnych." Jej myślą przewodnią było ukazanie rodzicom korzyści z przebywania w środowisku ludzi niepijących. Kolejnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie w grupach cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia. Nie zabrakło więc informacji o owocach, warzywach, witaminach, konieczności picia wody mineralnej, a także ruchu czy też uprawianiu sportu w myśl przysłowiu – "W zdrowym ciele, zdrowy duch". W następnym etapie przedsięwzięcia dzieci i rodzice wykonywali pracę plastyczną pt.: "Projektujemy ogródek". Tutaj dzieci malowały, wyklejały, wycinały kolorowe kwiaty, liście, zioła- by razem z mamą i z tatą stworzyć tematyczne rysunki.

Ostatnią częścią projektu było tworzenie zielonego ogródka w nietypowych ekologicznych doniczkach i wysadzanie młodych roślinek. Kiedy kwiaty i zioła ukorzeniły się, dzieci wraz z nauczycielkami i rodzicami posadziły swój "Zielony Ogródek" do specjalnych skrzyń przygotowanych w ogrodzie przyprzedszkolnym. Efektem projektu jest: wzmocnienie więzi rodzinnych i podkreślenie roli rodziny w profilaktyce antyalkoholowej, nabywanie prawidłowych wzorców postępowania i budowania pozytywnych relacji rodzinnych, wzrost odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich, wzbogacanie wiedzy rodziców na temat szkodliwości  nadużywania alkoholu i miejsc, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych, poznanie przez dzieci sposobów spędzania wolnego czasu wspólnie z rodzicami i jak nim efektywnie gospodarować, wspólne odczuwanie radości i satysfakcji z prowadzonych działań i efektów pracy.

Tak, to prawda! W piątek 16 listopada 2018r grupa pierwsza z PP 15 Wesołe Misie obchodziła podniosłe święto – pasowanie na przedszkolaka. Dzieci przygotowywane przez panią wychowawczynię Marzenę Dąbrowską niezwykle przejęte w asyście swoich Rodziców, Opiekunów Dziadziusiów, Babć oraz innych przedstawicieli Rodzin, zgromadziły się w sali gimnastycznej. W ceremonii pasowania wzięli udział goście – pani Joanna Pikus, pani Agnieszka Rogalińska i pani Hanna Wasik oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Najmłodszym przedszkolakom towarzyszyły dzieci z grupy II Żabki oraz z grupy III Smerfy, które w tym roku od września rozpoczęły naukę w Piętnastce, pod kierunkiem pan wychowawczyń – Barbary Gałązkiewicz oraz Ewy Ziętkowskiej. Dzieci recytowały tematyczne wierszyki i śpiewały piosenki. Uroczystość poprowadziła dyrektor placówki pani Edyta Kowalska, która przywitała bohaterów tego wyjątkowego wydarzenia i w stroju wróżki z zaczarowanym ołówkiem przystrojonym w kokardę, dokonała pasowania czterdzieściorga dzieci. Na pamiątkę przedszkolaki otrzymały jajka – niespodzianki oraz dyplomy, a po części oficjalnej skonsumowały słodkie pączki i soczki owocowe.

Witamy serdecznie nasze drogie i kochane Dzieciaczki w gronie pełnoprawnych przedszkolaków i życzymy im samych radosnych i pięknych chwil w Piętnastce! Niech to wesołe wydarzenie pozostanie w ich pamięci z dzieciństwa.

Edyta Kowalska