21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św. uroczyście powitały wiosnę. Tego dnia wszystkie przedszkolaki zebrały się w jednej sali aby w wiosennej scenerii pożegnać zimę i powitać nową porę roku.

Celem spotkania było integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, angażowanie dzieci do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, zapoznawanie z tradycją związaną z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny, kształtowanie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Imprezę pod tytułem Wiosna tuż, tuż przygotowały dzieci z oddziału Żabki pod kierunkiem nauczycielki Joanny Guzik. Przedszkolaki pożegnały zimę symbolicznie niszcząc kukłę Marzanny. Wierszem, tańcem, piosenką powitały wiosną z kolorowym gaikiem. Druga część uroczystości poświęcona była Dniu Poezji. Przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup czytali dzieciom wiersze tematycznie związane z nadejściem wiosny. Powitanie Wiosny to jedna z imprez przeprowadzona w ramach planowanych działań dydaktyczno – wychowawczych realizowanego projektu edukacyjnego.

Dziękujemy rodzicom za wielką pomoc w przygotowaniu imprezy, dekoracji, strojów i czynnym udziale.

Joanna Guzik
Beata Jaworska