W miesiącu lutym odbyła się kolejna edycja konkursu plastyczno-konstrukcyjnego "Zabawka ze skrawka". Dzieci przy pomocy rodziców wykonały zabawki z tzw. nieużytków: butelek, drutu, puszek, kartonów, itp.

Celem konkursu było propagowanie postawy proekologicznej wśród dzieci i ich rodziców, zachęcanie ich do segregowania i ponownego wykorzystywania surowców wtórnych, budzenia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Na konkurs wpłynęło 40 prac. Ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami, słodyczami i drobnymi upominkami. Prace można oglądać na pokonkursowej wystawie w holu przedszkola, a następnie zostaną wykorzystane do zabaw w kącikach zainteresowań.

Joanna Guzik