Wiosna to czas radości, nadziei i budzącej się z zimowego snu przyrody. Z nadejścia wiosny cieszą się wszyscy, a najbardziej dzieci. Przyjście nowej pory roku- wiosny - jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom jak wielkie bogactwo niesie z sobą budząca się do życia przyroda. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. Nie zabrakło też prac plastycznych dotyczących pierwszych zwiastunów. Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień powitania Pani Wiosny nasi podopieczni  przybyli do przedszkola w dobrych nastrojach, pięknie przebrani w wiosenne stroje.

18 marca 2016 roku dzieci z oddziału III Smerfy wraz z Panią Marzenką  przygotowały radosne powitanie wiosny. Uroczystość odbyła się w sali teatralnej. Smerfy powitały Wiosnę i pożegnały Zimę wspaniałą inscenizacją "Wiosna tuż, tuż...".

Pani Marzenka przygotowała również dla wszystkich przedszkolaków karty zadań z wykorzystaniem technik C. Freineta. Podczas wspólnych zabaw w sali dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku. Rozwiązywały zagadki o wiosennych kwiatach i ptakach oraz wykonywały inne zadania dotyczące wiosny: Witały wiosnę  artystycznymi występami,  które wcześniej przygotowały w swoich grupach, układały rymy, składały w całość obrazek a także bawiły się tańcząc przy wesołej muzyce.

Beata Jaworska