Kurs i warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci 3, 4, 5, 6 - letnich z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbyły się 30 listopada 2014r. Przeprowadzili ratownicy medyczny.

Zajęcia były podzielone na trzy moduły: wykład wprowadzający z prezentacja multimedialną, pokaz sprzętu ratowniczego, ćwiczenia manualne z fantomem. Ratownik mówił o wielu istotnych sprawach: jak postępować w razie wypadku, jak zabezpieczyć miejsce, sprawdzić stan.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pana ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Najbardziej interesująca była cześć pokazu, w której dzieci same mogły wziąć udział. Ćwiczyli m. in. układanie poszkodowanej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej. Przedszkolaki wzywały pomoc przez samodzielne wybieranie numeru alarmowego i udzielały wyczerpujących informacji na temat zdarzenia. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom, na którym uczyły się wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca.

Kurs ten miał na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Coraz częstsze doniesienia z kraju pokazują, że dzieci znakomicie radzą sobie w sytuacjach, w których nierzadko dorośli maja problem!

Oczywiście kurs nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią dzieci, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać  niezbędnej pomocy.

Kurs zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a ratownicy sprawili, że każdy przedszkolak był zainteresowany.

Beata Jaworska