Oddział V - "Biedroneczki" - dzieci 6 - letnie

Wychowawca: Anna Jakubczyk

 

 

 

Kalendarz zajęć:

2019/2020