Pisanie i czytanie to procesy skomplikowanych czynności. Dziecko musi prawidłowo spostrzegać i zapamiętać graficzny obraz poszczególnych liter, a także rozpoznawać dźwięki wchodzące w skład wyrazu. Poza tym powinno mieć sprawną rękę, by umieć zapisać litery w liniaturze. Jednym słowem aby dziecko nie miało problemów z nauką czytania i pisania, powinno mieć prawidłowo ukształtowaną orientację przestrzenną, percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz prawidłową artykulację.

Biedroneczki chętnie i bardzo ładnie piszą w zeszytach, czytają - przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Dorota Wróbel

 

"Dzień Kobiet" to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich pań, zarówno tych dużych, jak i małych.

W tym szczególnym dniu, chłopcy  składali życzenia dziewczynkom i pracującym w przedszkolu paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków i kwiatów...  
Dziewczynki również nie zapomniały o święcie swoich kolegów - Dniu Mężczyzn.  Mimo, że "męskie" święta nie są tak popularne jak "kobiece", to stanowią doskonałą okazję do złożenia życzeń i wręczenia drobnego upominku. W tym dniu z dziecięcych buź, uśmiech nie schodził przez cały dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili  i sympatyczni.

Dawidek wziął udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Wokalno – Recytatorskim "Być kobietą...". Celem konkursu była popularyzacja poezji o kobietach; doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci.

Dorota Wróbel

 

Biedroneczki wzięły udział w wewnątrzprzedszkolnym konkursie logopedyczno–plastycznym "Czy naprawdę trudne głoski?" Celem konkursu było rozwijanie werbalnej aktywności twórczej dzieci oraz dbałość o poprawną wymowę głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), - bogacenie zasobu słownika czynnego i biernego dziecka, - rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięca, - rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.

Dorota Wróbel

 

Twórczość plastyczna, jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Biedroneczki chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Dorota Wróbel

 

Biedroneczki witały wiosnę tańcem, wierszem i piosenką z dziećmi Przedszkola Publicznego nr 7. Na scenie w barwnym widowisku, zobaczyć można było, malowniczy świat wiosennych kwiatów, pszczół i biedronek. Po tak pięknych występach mamy nadzieję, że wiosna od dziś zacznie swoje panowanie w przyrodzie i pogodzie

Dorota Wróbel

 

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka. W jakim stopniu dziecko poradzi sobie w nowej rzeczywistości, zależy od stopnia jego dojrzałości szkolnej.

"Biedroneczki" w piątek wybrały się do PSP nr 14 na zaproszenie Pani Joli Maj. Dzieci uczestniczyły w lekcji klasy I u Pani Beaty Buduły, poznały rówieśników tzw. "O", której wychowawcą jest Pani Eliza Adamska, wzięły udział w zajęciach plastycznych na świetlicy. Na zakończenie miło spędziły czas w bawialni.

Dorota Wróbel

"Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa" - 21 lutego obchodzimy Dni Języka Ojczystego.

W Międzynarodowy Dzień Teatru (27.03.) do naszego przedszkola przybyli uczniowie z klasy 5e (wśród nich byli nasi wychowankowie) z Panią Katarzyną Tomalą. Czytali przedszkolakom fragmenty książki "Mikołajek", oraz recytowali wiersz "Tańcowała igła z nitką". Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na piękno mowy polskiej oraz  propagowanie czytelnictwa.

Dorota Wróbel

 

Maja i Amelka wzięły udział w konkursie pt. "Zacznij myśleć selektywnie" zorganizowanym przez Remondis i Gminę Ostrowiec. Celem konkursu było: podnoszenie świadomości ekologicznej, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami; zwiększanie świadomości nt. odpadów w postaci surowca wtórnego; wyrabianie przekonań o potrzebie segregowania odpadów; wzbogacanie wiedzy o recyklingu.

Dorota Wróbel

 

Zabawa to podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym. To dzięki niej, dziecko uczy się organizować samemu czas wolny, być człowiekiem aktywnym.

Zabawa swobodna niekierowana przez nauczyciela, to bardzo ważny obszar aktywności w życiu najmłodszych. Dzięki niej, dzieci robią ogromny krok w swym rozwoju, zdobywają umiejętności, sprawności, doświadczenia, wzbogacają zasób wiedzy o otoczeniu. W zabawie myślenie zaczyna wyprzedzać działanie. Kształtuje się w nich cierpliwość w dążeniu do celu, wytrwałość, umiejętność współpracy, życzliwość, koleżeńskość, chęć niesienia pomocy, poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Dorota Wróbel