Pisarze i ilustratorzy

Kącik książeczki to miejsce w naszej sali w którym dzieci lubią spędzać wolny czas. Codziennie słuchają czytanych przez nauczycielkę bajek, opowiadań i wierszy. I tak właśnie zrodził się pomysł wykonania własnej, pierwszej książki. Czy my też możemy napisać książkę? - zapytały pewnego razu dzieci – czemu nie, możemy spróbować, może nam się uda. Kolejne spotkania w kąciku książeczki to rozmowa o książce: czym jest, jaki ma kształt, wygląd zewnętrzny, wielkość, jakie elementy wchodzą w skład jej budowy, kogo nazywamy autorem, ilustratorem?

Pytań było bardzo dużo, ale najbardziej dzieci były zainteresowane gdzie i jak powstaje książka. Obejrzały prezentację multimedialną dzięki której, poznały kolejne etapy powstawania książki we współczesnych drukarniach.

Po wysłuchaniu treści bajek, opowiadań i wierszy, rozmawialiśmy na ich temat. Aż nadszedł wspaniały dzień, kiedy to Dzieci same postanowiły stworzyć własne, niepowtarzalne i niezwykle twórcze książki.

Tak powstawały strony książek – barwne, kolorowe, piękne. Ilustracje były odzwierciedleniem wiedzy, pragnień, przeżyć dziecka.

Autorzy książek i tytuły:
Marcelek – Książka o przyjaźni
Igorek – Zyk-Zak auto
Filipek – Przygody łódki, Pan i dom
Julcia – Króliczek i kaczuszka
Laurka – Wesoła jabłonka i Bajka o tęczy
Malwinka – Elza
Kingusia – Elza
Zuzia – Zuzia Roszpunka

 

Spotkanie z ekspertem - logopedą

W środę 6 lutego 2019 r. grupa IV miała okazję gościć u siebie eksperta – Panią Krysię, która jest w naszym przedszkolu logopedą. Pani logopeda odpowiadając na pytania małych dziennikarzy wytłumaczyła dzieciom na czym polega jej zawód oraz wykonała wspólnie z dziećmi kilka zabaw oddechowych oraz fonacyjnych. Dzieci były zachwycone, ciągle towarzyszył im uśmiech na twarzy! Dziękujemy Pani Krysiu!

 

Dziennikarz – jego praca, potrzebne akcesoria

Wspólnie zastanawialiśmy się nad pracą dziennikarza i potrzebnymi akcesoriami.

Ustaliliśmy w toku burzliwej dyskusji, że Wiadomości z Przedszkolandii muszą docierać do odbiorców, zaś sam tekst jest mało wart, jeśli nie ilustrują go zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub filmy. Oglądając zebrane w sali akcesoria dziennikarza zastanawialiśmy się nad ich przydatnością.

Oto wybrane akcesoria dla dziennikarzy, które pozwolą szybko i sprawnie relacjonować nasze najnowsze Wiadomości z Przedszkolandii:

 • Kamera i aparat cyfrowy
 • Mikrofon
 • Laptop - pendrive by zapisać na nim ważne informacje, zdjęcia, filmy
 • Dyktafon i magnetofon

Duże wrażenie zrobił stary magnetofon szpulowy. Grupa chłopców postanowiła, by do wywiadów taki zrobić samemu. Powołano więc zespół małych majsterkowiczów, którzy taki sprzęt sami wykonają.

Na zakończenie zajęć uzgodniliśmy, że smartfona już mamy bo udostępni pani Beatka a potrzebny magnetofon sami zrobimy.

Jesteśmy gotowi do pracy dziennikarza.

 

Magnetofon reporterski

By móc pracować jako dziennikarze potrzebny był nam odpowiedni sprzęt, który rejestruje nasze wywiady. Postanowiliśmy zbudować swój wspaniały magnetofon wyposażony w taśmę, 2 szpule, głowicę, kabel, mikrofon.

Zadania podjęli się: Nikodem, Jaś S., Jaś R., Bartek. Koordynatorem projektu magnetofon został Franuś.

Trzeba przyznać, że zadanie zespół wykonał perfekcyjnie.

 

Zajęcia z elementem programu TOC, którego celem jest rozwój myślenia krytycznego - "Wywiad z przygodami"

Opowiadanie autorstwa Pani dyrektor o dziennikarce Natce Notatce i pisarzu Jurku Piórku było inspiracją do przeprowadzenia zajęcia z praktycznym zastosowaniem narzędzia "Logiczna gałązka", które to pozwoliło odkryć i nazwać związki przyczynowo – skutkowe: "jeśli... to...", określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomogło nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

 

Bawimy się w dziennikarzy

Celem ogólnym zajęć było zapoznanie z zawodami i aktywnościami osób pracujących w przedszkolu oraz przygotowanie pytań do pracowników przedszkola.

Dziś my będziemy dziennikarzami. Trzeba się dowiedzieć jak najwięcej o zawodach pracowników naszego przedszkola. Jakie pytania zadamy?

Dziennikarki Zuzia i  Kinga przygotowały pytania do wywiadu z kucharzami z panią Mirusią Bańcer i szefem kuchni Damianem Brożkiem:
Czy praca kucharza jest trudna?
Co sprawia Wam radość w pracy?

Dziennikarze Kacperek i Natalka przygotowali pytania do wywiadu z panią dyrektor Edytą Kowalską:
Czym pani zajmuje się w przedszkolu?
Co by pani chciała zmienić w naszym przedszkolu?

Bartuś i Nikodem przygotowali pytania do wywiadu z panią intendentką Anną Maj-Śliwką:
Czym zajmuje się pani w przedszkolu?
Co sprawia pani w pracy przyjemność?

Maja i Franuś – przygotowali pytania do wywiadu z panią z panią woźną Anetą Granat:
Co pani robi w przedszkolu?
Dlaczego to pani robi?
Co sprawia pani radość?

Juleczka i Adusia przygotowały pytania do wywiadu z konserwatorem panem Zbyszkiem:
Kim pan jest i co pan robi w przedszkolu?
Po co pan to robi?
Co sprawia panu radość?

Oliwka i Malwinka przygotowały pytania do wywiadu z nauczycielką Ewą Ziętkowską?
Co pani robi w pracy?
Co pani sprawia radość w pracy?

Oliwka i Malwinka przygotowały jedno pytanie do wywiadu  z rodzicami:
Czy lubi pani/pan nasze przedszkole?

Idziemy na wywiad!

 

Radio Rekord

13 lutego 219 r. wybraliśmy się na wycieczkę do wycieczka do Radio Rekord.

Dzieci poznały pracę Pań redaktorek i dziennikarek. Pani Agnieszka Szczepańska opowiedziała nam historii powstania radia, o pracy w Radio Rekord, a także o ciekawostkach z nim związanych. Psotki i Śmieszki odwiedziły studio nagraniowe, w którym do mikrofonu mogły udzielić wywiadu oraz pozdrowić swoich Rodziców, Bliskich, Przyjaciół i Przedszkole.

Z okazji Światowego Dnia Radia dzieci złożyły pracownikom życzenia.

Było troszkę stresująco, aż niektórym odebrało mowę :)

To była emocjonująca i ciekawa wycieczka.

 

Zajęcia otwarte 15 lutego 2019 r.

Kim będę?

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów.


CELE OPERACYJNE:

 • uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści,
 • potrafi wymienić zawody i wykonywane w nich czynności,
 • identyfikuje przedmioty z danym zawodem,
 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • wypowiada się zdaniami złożonymi, stosuje prawidłowe formy fleksyjne.


Aktywność językowa
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Wyrabianie umiejętności poprawnej mowy:

 • stosowanie w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy


Stosowanie prawidłowych form składniowych:

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • poprawne wypowiadanie się w czasie przyszłym


Rozwijanie słuchu fonetycznego:

 • wyodrębnianie w słowach sylab


Nabywanie doświadczeń z zakresu posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi:

 • posługiwanie się różnymi rodzajami kredek, ołówków


Aktywność poznawcza
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

Rozwijanie uwagi:

 • uczestniczenie w zabawach, słuchaniu wierszy sprzyjających koncentracji uwagi


Rozwijanie wyobrażeń:

 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych


Aktywność społeczna
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie zabawie i sytuacjach zadaniowych;
Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.


METODA:
słowna, oglądowa, czynna, twórczego ruchu,

FORMA:
zbiorowa, indywidualna.

 

Przedszkolne radio Psotek i Śmieszek

Nagrywamy, montujemy i realizujemy  dokumentalną audycję radiową.

Pomysłem dzieci po odbytej wycieczce do Radia Rekord było nagranie własnej audycji radiowej.

Wybraliśmy do realizacji:
AUDYCJĘ DOKUMENTALNĄ, która charakteryzuje się jasnym umiejscowieniem w czasie. Sytuacje w niej pokazane dzieją się chronologicznie. Audycja cechuje się prawdą historyczną, ma wartość edukacyjną i naukową.
Wspólnie ułożyliśmy chronologiczny ciąg wydarzeń z realizowanego projektu edukacyjnego.
Chętni dziennikarze wystąpili przed mikrofonem. Sami przygotowaliśmy konsolę radiową wyposażoną w komputery, mikrofony, słuchawki, głośniki.

Halo, halo!
Tu przedszkolne radio Psotek i Śmieszek
Podajemy najważniejsze wiadomości
- Kinga

 1. W  miesiącu lutym poznawaliśmy różne zawody. Byliśmy pisarzami i ilustratorami naszych własnych książek.
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga i Kacperek
 2. Spotkaliśmy się z ekspertem od pięknej wymowy – panią logopedą.
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga i Jaś R
 3. Sami zbudowaliśmy wspaniały magnetofon.
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga i Leonek
 4. Byliśmy dziennikarzami i przeprowadzaliśmy wywiady  z pracownikami przedszkola: panią dyrektor, panią woźną, państwem kucharzami,  z panią nauczycielką, z panią intendentką, z panem konserwatorem, z rodzicami. Czego się dowiedzieliśmy? Wszyscy w przedszkolu pracują by dzieci były mądre, szczęśliwe, bezpieczne i zdrowo się odżywiały. A rodzice? Oni też lubią nasze przedszkole!
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga, Maja, Jaś S, Oliwka
 5. Poznaliśmy pracę dziennikarzy Radia Rekord. Udzielaliśmy wywiadu. Było bardzo ciekawie. Wróciliśmy zadowoleni.
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga, Franuś, Malwinka, Ivanek
 6. Zaprosiliśmy rodziców na zajęcia otwarte. Pokazaliśmy, że wiele potrafimy.
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga, Igorek, Julcia
 7. Nagrywamy właśnie radiowe Wiadomości z Przedszkolandii i dobrze się bawimy. Koniec audycji.
  Wiadomości przekazali państwu: Kinga, Natalka, Zuzia.